Sunblast - Rozwiazania z zakresu odnawialnych rde energii

sunblast kontakt. ODWIERTY Kiedy najlepiej wykonać odwierty pod pompę ciepła? Decyzję o montażu pompy ciepła najlepiej podjąć jeszcze przed budową domu, ale gdy już mamy wytyczony budynek na działce. Możliwe wówczas jest połączenie prac ziemnych pod fundamenty oraz pod pompę ciepła (mniejsze koszty). W przypadku montażu pompy ciepła w już istniejącym budynku, najlepiej jest wykonać odwierty jak najszybciej. W innym przypadku musimy liczyć się z koniecznością zniszczenia trawnika. Najbardziej optymalny okres na tego typu prace to wiosna, lato i wczesna jesień, gdy temperatury są dodatnie. Ile odwiertów trzeba wykonać? Wśród ekspertów krąży opinia, że dolne źródło najlepiej jest nieco przewymiarować względem zaleceń producenta (dokumentacja zawiera wartości minimalne), przez co uzyskamy lepszą sprawność pracy pompy ciepła. Najlepiej, gdy jednak nie przekroczymy 30% zaleceń z dokumentacji technicznej danego urządzenia. Na jaką głębokość wykonuje się odwierty? Zasadnicze znaczenie ma ilość metrów bieżących odwiertów, ich głębokość odgrywa drugorzędną rolę. Jednak zasadniczo ich głębokość mieści się w przedziale od 50 m do 200m. W przypadku pomp ciepła, w których zalecana jest powierzchnia 100 mb odwiertu można wykonać jeden o takim wymiarze lub rozłożyć je na 2 lub 3 mniejsze. Wykonawcy jednak zwracają uwagę na ukształtowanie terenu, bowiem na obszarach równinnych odwierty wykonuje się do 100 m, a w górach głębiej.

WYMIENNIK GRUNTOWY

Kiedy stosuje się wymienniki poziome? Wymienniki gruntowe poziome wykorzystuje się na działkach o dużych powierzchniach, gdzie mamy możliwość pozostawienia sporej powierzchni bez zagospodarowania (najlepiej gdy rośnie tam tylko trawa). Trzeba jednak pamiętać, że od rodzaju gruntu będzie zależeć ilość ciepła możliwego do pobrania. Ogólnie przyjmuje się, że im bardziej spoisty i wilgotny grunt tym większa pojemność cieplna. Jakie wymiary muszą mieć wymienniki poziome? W doborze wielkości wymiennika poziomego konieczne jest uwzględnienie stref przemarzania gruntu. Zawsze wymienniki muszą zalegać 20 cm poniżej lokalnej strefy. Wymienniki układa się z rur o średnicach 32 lub 40 mm w odstępach – odpowiednio 08 m i 1,0 m. W systemie montuje się również rozdzielacz ograniczający opór hydrauliczny z ilością wyjść i wejść równą ilości pętli.

OGRZEWANIE

Jak się wykorzystuje pompę ciepła Pompa ciepła może zapewnić nam ciepłą wodę użytkową (C.W.U.), opcję chłodzenia lub na przykład wspomagać ogrzewanie basenu zachowując przy wszystkich tych czynnościach możliwie najwyższą sprawność. Jednak najważniejszym założeniem wykorzystania pompy ciepła powinno być ogrzewanie budynku. Pompy ciepła najlepiej pracują w systemie niskotemperaturowym, czyli na przykład z ogrzewaniem podłogowym. Wówczas ich wydajność osiąga najlepsze parametry.

Sunblast – Kontakt

Kontakt z firmą Sunblast z Opola.

sunblast kontakt

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy