Sunblast - Rozwiazania z zakresu odnawialnych rde energii

Pompy ciepła – Porady

Światowe zapotrzebowanie na energię rośnie i zarówno z ekologicznego, jak i z ekonomicznego punktu widzenia energie odnawialne w przyszłości będą odgrywać ważną rolę. Coraz częściej mówi się też o energii przyszłości, w którą inwestując już dziś możemy zyskać podwójnie. Za takie źródło eksperci uważają właśnie pompy ciepła, które podbiły zachodnioeuropejskie rynki.

Wiele osób jednak nadal obawia się zakupu i montażu pompy ciepła w swoim gospodarstwie. Te obiekcje bardzo często wynikają z niewiedzy dotyczącej montażu i użytkowania tego źródła energii. Poniżej przedstawiamy częste wątpliwości inwestorów wraz z odpowiedziami.

Pompa ciepła

Dlaczego pompy ciepła są tanie w eksploatacji?

Skąd się bierze ta oszczędność? Odpowiedź jest bardzo prosta, pompa ciepła jest urządzeniem transportującym ciepło a nie go wytwarzającym, przez co inwestor płaci jedynie za prąd, za pomocą którego dochodzi do przesłania ciepła z wody, powietrza lub gruntu.

Pompa ciepła Nibe

Pompa ciepła firmy Nibe. Fot: Nibe

W jakiej technologii pracują pompy ciepła?

Praca pompy ciepła oparta jest na obiegu termodynamicznym, który wykorzystuje fakt, że sprężony gaz jest nośnikiem wyższej energii. Dzięki tej zasadzie już lekkie podgrzanie powietrza spowoduje, że temperatura końcowa pozwoli nam na ogrzanie budynku. A ponieważ zasoby ciepła z natury są nieograniczone możemy ten cykl, nazywany również cyklem Carnota, ciągle powtarzać bez szkody dla środowiska.

Jak pracuje pompa ciepła w systemie c.o.

Układ c.o. zasilany pompą ciepła nie różni się niczym, oprócz źródła tego ciepła, od klasycznego systemu.  W jego skład wchodzą:

  • dolne źródło ciepła – grunt/ woda/ powietrze
  • górne źródło – ogrzewanie płaszczyznowe/ grzejniki
  • układ roboczy – urządzenie pobierające energię (darmową) z dolnego źródła, które następnie transportuje ją do budynku z wykorzystaniem energii elektrycznej.

Oprócz tego wykorzystuje się klasyczny zestaw instalacyjny z pompą obiegową, grupą bezpieczeństwa i naczyniem przeponowym.

NTS Energy - jak pracuje pompa ciepła w systemie c.o.NTS Energy - jak pracuje pompa ciepła w systemie c.o.

fot.: NTS Energy – schemat instalacji geotermalnej pompy ciepła Etna GWK z zasobnikiem CWU i zbiornikiem buforowym

Jaki typ pompy wybrać?

W sprzedaży dostępne są 3 rodzaje pomp ciepła, które dobiera się w zależności od potrzeb gospodarstwa (ogrzewanie domu czy wody oraz powierzchnia i ilość osób). Drugim kryterium jest wielkość działki, która warunkuje możliwość przeprowadzenia prac ziemnych w przypadku pompy gruntowej.

Buderus - jaki typ pompy wybrać

fot.: klimatyzacjawentklima.pl – Typy pomp ciepła.

Odwierty

Kiedy najlepiej wykonać odwierty pod pompę ciepła?

Decyzję o montażu pompy ciepła najlepiej podjąć jeszcze przed budową domu, ale gdy już mamy wytyczony budynek na działce. Możliwe wówczas jest połączenie prac ziemnych pod fundamenty oraz pod pompę ciepła (mniejsze koszty). W przypadku montażu pompy ciepła w już istniejącym budynku, najlepiej jest wykonać odwierty jak najszybciej. W innym przypadku musimy liczyć się z koniecznością zniszczenia trawnika. Najbardziej optymalny okres na tego typu prace to wiosna, lato i wczesna jesień, gdy temperatury są dodatnie.

Ile odwiertów trzeba wykonać?

Wśród ekspertów krąży opinia, że dolne źródło najlepiej jest nieco przewymiarować względem zaleceń producenta (dokumentacja zawiera wartości minimalne), przez co uzyskamy lepszą sprawność pracy pompy ciepła. Najlepiej, gdy jednak nie przekroczymy 30% zaleceń z dokumentacji technicznej danego urządzenia.

Na jaką głębokość wykonuje się odwierty?

Zasadnicze znaczenie ma ilość metrów bieżących odwiertów, ich głębokość odgrywa drugorzędną rolę. Jednak zasadniczo ich głębokość mieści się w przedziale od 50 m do 200m. W przypadku pomp ciepła, w których zalecana jest powierzchnia 100 mb odwiertu można wykonać jeden o takim wymiarze lub rozłożyć je na 2 lub 3 mniejsze. Wykonawcy jednak zwracają uwagę na ukształtowanie terenu, bowiem na obszarach równinnych odwierty wykonuje się do 100 m, a w górach głębiej.

Wymiennik gruntowy

Kiedy stosuje się wymienniki poziome?

Wymienniki gruntowe poziome wykorzystuje się na działkach o dużych powierzchniach, gdzie mamy możliwość pozostawienia sporej powierzchni bez zagospodarowania (najlepiej gdy rośnie tam tylko trawa). Trzeba jednak pamiętać, że od rodzaju gruntu będzie zależeć ilość ciepła możliwego do pobrania. Ogólnie przyjmuje się, że im bardziej spoisty i wilgotny grunt tym większa pojemność cieplna.

Jakie wymiary muszą mieć wymienniki poziome?

W doborze wielkości wymiennika poziomego konieczne jest uwzględnienie stref przemarzania gruntu. Zawsze wymienniki muszą zalegać 20 cm poniżej lokalnej strefy. Wymienniki układa się z rur o średnicach 32 lub 40 mm w odstępach – odpowiednio 08 m i 1,0 m. W systemie montuje się również rozdzielacz ograniczający opór hydrauliczny z ilością wyjść i wejść równą ilości pętli.

Ogrzewanie

Jak się wykorzystuje pompę ciepła

Pompa ciepła może zapewnić nam ciepłą wodę użytkową (C.W.U.), opcję chłodzenia lub na przykład wspomagać ogrzewanie basenu zachowując przy wszystkich tych czynnościach możliwie najwyższą sprawność. Jednak najważniejszym założeniem wykorzystania pompy ciepła powinno być ogrzewanie budynku. Pompy ciepła najlepiej pracują w systemie niskotemperaturowym, czyli na przykład z ogrzewaniem podłogowym. Wówczas ich wydajność osiąga najlepsze parametry.

Artykuł na podstawie materiałów z www.instalacjebudowlane.pl