Sunblast - Rozwiazania z zakresu odnawialnych rde energii

Mój Prąd 5.0

moj-prad-50

Mój Prąd 5.0 to program mający na celu zachęcanie do korzystania z energii elektrycznej w sposób bardziej efektywny i przyjazny środowisku. Program ten oferuje wsparcie finansowe dla inwestycji w instalacje fotowoltaiczne i montaż pompy ciepła. Pozwalają one na generowanie energii elektrycznej lub jej efektywniejsze wykorzystanie na własny użytek.

Aby skorzystać z programu, Polacy mogą ubiegać się o dofinansowanie na instalację paneli fotowoltaicznych, mikroinstalacji wiatrowych czy pompy ciepła. W zależności od rodzaju instalacji oraz jej mocy, dofinansowanie może wynosić nawet do 70% kosztów inwestycji.

Firma SUN BLAST Opole wielokrotnie pomogła w uzyskaniu dotacji w programie Mój Prąd. Pozwoliło to użytkownikom zrealizować inwestycję w krótkim czasie.

Wymagania dla uczestników programu są dość łatwe do spełnienia. Firma SUN BLAST Opole pomoże Państwu w wypełnieniu i złożeniu wniosku na dofinansowanie inwestycji w ramach programu Mój Prąd 5.0 . Uczestnicy tylko muszą posiadać nieruchomość lub budynek, na którym planują zainstalować instalację fotowoltaiczną, instalację wentylacji z odzyskiem ciepła, pompę ciepła.

Przedsięwzięcie obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda. Możliwy jest także zakup gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Oferujemy także zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła bądź nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu. Na te operacje można uzyskać dofinansowanie z kompleksową termomodernizacją do 66 000 zł.

Więcej na temat programu można dowiedzieć się na stronie rządowej projektu

Od czego zacząć?

Należy przygotować w wersji elektronicznej dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:

 • Potwierdzenie zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej
  lub
 • zaświadczenie / oświadczenie potwierdzające rozliczanie się Wnioskodawcy za wytworzoną/pobraną energię elektryczną na zasadach systemu net-billing. Dokument według wzoru poniżej podpisany przez Wnioskodawcę lub przedstawiciela sprzedawcy energii elektrycznej. Można złożyć także inne dokumenty potwierdzające nowy system rozliczeń zgodnie z następującymi przypadkami dotyczącymi mikroinstalacji:
  • instalację zgłosiliśmy do przyłączenia od dnia 01.07.2022 r. W tym przypadku załącznik ani dodatkowe dokumenty potwierdzające rozliczanie się w systemie net-billing nie są wymagane;
  • zgłoszono do przyłączenia w dniach od 01.04.2022 r. (włącznie) do 30.06.2022 r. (włącznie) . Zamiast dokumentu wg wzoru można dołączyć: „Aneks do umowy kompleksowej / umowy sprzedaży potwierdzający przejście na nowy system rozliczeń” lub „Wykaz zmian w umowie kompleksowej”;
  • Zgłosiliśmy instalację do przyłączenia od dnia 31.03.2022 r.(włącznie), ale przyłączona do sieci już po dniu 01.04.2022 r. (włącznie). Załącznik obowiązkowy. Jako dokument uzupełniający: „Aneks do umowy kompleksowej / umowy sprzedaży potwierdzający przejście na nowy system rozliczeń” lub „Wykaz zmian w umowie kompleksowej”;
  • instalację przyłączono do sieci do dnia 31.03.2022 r.(włącznie). Załącznik obowiązkowy. Jako dokument uzupełniający „Aneks do umowy kompleksowej / umowy sprzedaży potwierdzający przejście na nowy system rozliczeń” lub „Wykaz zmian w umowie kompleksowej”;