Sunblast - Rozwiazania z zakresu odnawialnych rde energii

Moc bierna jest istotnym aspektem w energetyce, wpływającym na obciążenie sieci elektroenergetycznej. Operatorzy systemu dystrybucyjnego ponoszą straty z powodu mocy biernej, która zmniejsza przepustowość linii przesyłowych, zwiększa straty w transformatorach i powoduje spadki napięć w sieci dystrybucyjnej. Warto zrozumieć, jak działa moc bierna i jak można ją zredukować, aby obniżyć koszty.

Co to jest moc bierna?

Odbiorniki elektryczne, takie jak transformatory czy silniki, korzystają z energii biernej, która nie przekształca się w użyteczną pracę ani ciepło, lecz jest dostarczana i niezbędna do ich prawidłowego działania. Ta energia nie jest zużywana do zasilania urządzeń. Nieskompensowana energia bierna może prowadzić do niepotrzebnych wydatków, a jej koszty mogą sięgać nawet 30% wartości rachunków. Przedsiębiorstwa, zwłaszcza więksi odbiorcy, mogą zaoszczędzić znaczące kwoty dzięki kompensacji mocy biernej.

Rodzaje mocy biernej

Wyróżniamy dwa rodzaje mocy biernej:

  1. Moc indukcyjna: Związana z urządzeniami takimi jak silniki i transformatory, jest potrzebna do wytworzenia pola elektromagnetycznego.
  2. Moc pojemnościowa: Związana z kondensatorami lub długimi odcinkami instalacji.

Dlaczego moc bierną należy ograniczać?

Całkowitą moc czynną dostarcza się do odbiorników za pomocą sieci zasilającej. Mocy biernej nie przesyła się, ponieważ powoduje to dodatkowe straty i wpływa na zmniejszanie możliwości przesyłowych. Operatorzy rekompensują sobie te straty, określając limity mocy biernej, których przekroczenie generuje dla odbiorców dodatkowe opłaty. Aby sprawdzić wielkość opłat za energię bierną, warto spojrzeć na rozliczenie energii elektrycznej w fakturze. Odpowiednie informacje znajdziesz w rubrykach opłat za ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej oraz opłat za ponadumowny pobór energii biernej pojemnościowej.

Kompensacja mocy biernej

Kompensacja mocy biernej polega na wytworzeniu mocy biernej w miejscu zapotrzebowania, co zrównoważa pobieraną moc bierną. W efekcie mocy biernej nie trzeba przesyłać od wytwórcy do odbiorcy. Dzięki instalacji specjalistycznych urządzeń do kompensacji mocy biernej, przedsiębiorstwa mogą obniżyć koszty wynikające z przekroczeń mocy biernej nawet do 90%.

Jeśli jesteś zainteresowany kompensacją mocy biernej w Opolu i okolicach, skonsultuj się z nami. Dowiedz się, jakie rozwiązania są dostępne i jakie korzyści mogą przynieść Twojej firmie. 🌟